Создатели © : Арт-директор, фотограф Sergey Shapochka / Волосы Sergey Shapochka, Lin Dronov, Yana Kodentsova, Alex Matushchak / Визаж Vika Proshchenko, Marina Solovjova